Rugăciunea leagă sufletul de suflet

„Rugăciunea leagă sufletul de suflet, îl face simțitor la suferință și durere. De nu e rugăciu­ne ori de-i puțină, n-ajungi la inima celui de lân­gă tine și nu i-o știi. Că numai rugăciunea te fa­ce în chip minunat văzător al tainei lui.” Jean-Claude Larchet Facebook...

Read More

Părinţii sunt strâns legaţi de copii prin legături nevăzute

„Părinţii sunt strâns legaţi de copii prin legături nevăzute, duhovnicesc-morale. Sufletele îşi împărtăşesc valorile şi sensurile pe care şi le-au însuşit. În popor se spune: „Suflet pe suflet vesteşte”. Comunicarea inimilor se săvârşeşte ca întrepătrundere şi cunoaştere intuitivă, adesea inconştientă. De la strămoşi la urmaşi, ca de la donatorii de sânge la pacienţi, se face o „transfuzie” constantă de energie duhovnicească. Această legătură aminteşte oarecum de legea vaselor comunicante: nivelul apei din acestea este egal, oricât de mult s-ar turna ori s-ar scoate dintr-unul singur. „Fluidul” de care este plin „rezervorul” părintesc se transferă în sufletul copilului. Tocmai de acolo ia fiul sau fiica multe din elementele creşterii şi dezvoltării organismului său, formării personalităţii sale. Se transmit şi urmările păcatului şi roadele harului. Iar înrâurirea tatălui are aceeaşi însemnătate cu cea a mamei. Această interacţiune nu încetează niciodată, deşi îşi schimbă formele şi intensitatea. Probabil că ea nu depinde de timp şi spaţiu – cel puţin, nu dispare după moartea fizică a părinţilor sau copiilor.” Psiholog K. V. Zorin Facebook...

Read More

Fă-te Soarele ei. Iar ea să devină curcubeul tău …

”- Părinte, o să mă credeţi ? – Spune ! – Eram la lucru, frântă, eram plictisită că trăiesc şi aveam o uşoară depresie pentru toate cele ce se întâmplă în viaţa mea. – Şi ? – Şi mi-a telefonat soţul meu şi mi-a spus doar: „Bună ziua, iubita mea dulce !”. Şi toate s-au schimbat. Am înviat ! Din aceste câteva cuvinte ale lui. Tainic lucru”. Această femeie, soţia ta, are alte 500 de nuanţe de frumuseţe. De obicei, însă, eşti furtuna ei, şi peisajul său se întunecă. Fă-te Soarele ei. Iar ea să devină, curcubeul tău.” Parintele Andreas Konanos   Facebook...

Read More