Pe hârtie…

Cuvinte-aduc din vârf de pană pe alba Ta hârtie de parcă Tu n-ai ști a mea tăcută rană și-a mea nimicnicie. Te laud pe hârtie cu meșteșugite versuri dar Doamne cartea inimii mi-e plină de răzvrătiri adânci și-mpleticite mersuri pe Calea-ți de lumină. M-ascund sub praful rece de cerneală de parcă n-ai cunoaște Doamne gândul meu amar, mânia, desfrânarea și judecata-mi goală, ce dau însingurare și clipe seci de jar. Cuvinte-aduc în revărsare din depărtate stele pe vechea mea hârtie. Sunt orb. Nu văd că glasul cunoștinței mele e-adevărata poezie. Învață-mă Tu Doamne, ca o pană în vânt de seară să-mi las sufletul a fi hârtie, curățind-o cu lacrimi de ceară ca Tu să scrii pe ea în veșnicie. Facebook...

Read More

ÎMPĂRŢIRE FĂRĂ REST

​ Cât? Tentaţia lui cât, izbitoare-ntrebare umană. Nu e nimic altceva decât o manifestare mundană, expresie de târg, cât ceri, cât dai şi pleci mai departe. În iubire nu există cât şi nici până când fiindcă iubirea nu piere nicicând şi nu se evaluează după buze ci după inima ce te soarbe prin ochi, din priviri şi te ţine veşnic cu sine şi atunci nu mai este cât pentru că orice dăruire adevărată e fără rest. Această poezie aparţine părintelui Ioan Chirilă şi mi-e foarte dragă, pentru că îmi place să cred că în iubire dăruieşti nu impărţind ci înmulţind darurile primite. Facebook...

Read More

Înălțarea

Te-ai înălțat la cer, Doamne Iisus, Și Te-au primit Puterile cerești, Iar îngerii, cântând în cor, Te-au dus, De-a dreapta Tatălui să-împărățești. Și-n ceruri fost-a bucurie mare, În calea Ta cu toți veneau cântând, Și peste tot vuia de osanale, Ce răsunau, văzduhul străbătând. Mironosițe, apostoli, ucenici Văzură cu uimire-a Ta-Înălțare; Deși știau la Tatăl că te duci, Erau îndurerați de-a Ta plecare. Iar Preanivinovata maica ta Privea la cer, cu ochii lăcrimând, C-abia-Înviat, iar Te desparți de ea, Și n-o să Te revadă prea curând. Deși la Tatăl ai plecat, Iisuse, Pe-apostoli Tu nu i-ai lăsat orfani, Ci i-ai lăsat în grija Maicii Sfinte, Să-i mângâie de-a lungul multor ani. Și le-ai făgăduit să le trimiți Pe Sfântul Duh, ca El să-i întărească, Pe drumul greu, ce Tu le-ai hărăzit, Scriptura să o propovăduiască. Și nici pe noi nu ne-ai lăsat orfani, Ci te întorci în Sfânta Liturghie, Și te jertfești de două mii de ani, Să ne aduci la Tine-n veșnicie. În Sfânt Potir pe masa din Altar, Tu ești prezent în toată Slava Ta, Și ne promiți al nemuririi Har, Din Trupul și-al Tău Sânge de-om gusta. Te-ai Înălțat la ceruri, Iisuse, Dar vei veni cu slavă iar la noi, Înconjurat de-apostoli, sfinți și îngeri, Când fi-va Judecata de Apoi! Sofia Timofte, Hristos a înviat, Golia, Iași, 2005, pp. 101-103 Facebook...

Read More