Indemn

Să nu te-ntorci din cale când Duhul Rău te minte, Căci vei rămâne pururi în a Sodomei carceri; Prin foc, prin fier, prin apă, dar numai înainte, Căci drumurile-n spirit nu suferă întoarceri ! Să te ridici mai tare din orice prăbuşire, Săgeti de foc să-ti fie cuvintele temute, Vointa ta credinta, iar forta ta iubire, Să-ti faci din geniu spadă şi scutul din virtute. Când ochiul nu mai vede şi drumul pare-nchis, Iar duhul îndoielii spre-ntoarceri te impinge, Închide ochiul searbăd şi-aruncă-te-n abis, Lovind cu pieptul moartea şi sigur vei învinge. Acesta fie semnul victoriilor tale: Când porti povară trupul, durerea drept hotar, Când lutul te constrânge, prin legi materiale, Să-nvingi cu geniul liber păcatul necesar. Constantin Oprisan Facebook...

Read More

Psalmul 17

”Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite; scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El.” (Psalmul 17) Facebook...

Read More

Doamne…

„Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă își îndreptează copiii săi mici. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale și puterea ajutorului Tău. Dă ușurare sufletelor chinuite ale poporului Tău și pe noi, pe toți, ne învață prin Duhul Sfânt, să Te cunoaștem pe Tine. Se chinuiește sufletul omenesc pe pământ, Doamne, și nu poate să se întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te cunoaște pe Tine, nici bunătatea Ta. Mintea noastră este întunecată de grijile lumești și nu putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne luminează. Milostivirii Tale toate îi sunt cu putință. Tu ai spus în Sfânta Evanghelie, că morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Așa fă acum: ca sufletele noastre moarte să audă glasul Tău și să învie, întru bucurie.” Sfântul Cuvios Siluan Athonitul Facebook...

Read More