Și asta va trece …

Într-o zi, Regele David a chemat la el un bijutier și i-a dat următoarea poruncă: – Fă-mi un inel care să fie în stare a schimba proasta mea dispoziție în bună dispoziție și invers, ori de câte ori voi privi spre el. Dacă-l vei face în timp de o săptămână, te voi recompensa împărăteşte; în caz contrar îți voi tăia capul. Bijutierul a ieșit din palatul regal, profund consternat. Era conștient ca s-a terminat cu viața lui. În curtea palatului, micul Solomon, care se juca liniștit, remarcă tristețea bijutierului și dori să-i afle pricina. Când sărmanul om îi povesti cele întâmplate, Solomon izbucni în râs: – Este destul să-i faci un simplul inel de cositor, gravând pe el cuvintele următoare: Și asta va trece! Numai atât. Dacă tatăl meu va vedea inelul când va fi bine dispus, el va deveni îndată serios, iar dacă este neliniștit, o singură privire fixată asupra inelului, va face să-i dispară supărarea de pe față. Facebook...

Read More

Dragostea, bucuria, pacea … daruri dumnezeieşti

„Dragostea, bucuria, pacea – toate acestea sunt daruri dumnezeieşti, însuşiri dumnezeieşti. Ele pot săvârşi şi separat minuni. Dragostea uneşte toate laolaltă, pacea izvorăşte din om şi răspândeşte linişte, bucuria ridică povara de la sufletul omului. Când vine un suflet bucuros la unul întristat si îi aduce gânduri blânde şi paşnice, parcă dintr-o dată cel din urmă se înseninează. Aşadar, dragostea, pacea şi bucuria fac minuni şi luate în parte, dar împreună pot porunci tuturor făpturilor. Când sunt unite şi înrădăcinate în inimă, se face pace oriunde îşi îndreaptă un astfel de suflet gândurile, căci din el izvorăşte pace. Sfinţii Părinţi spun că poate să mute şi munţii. Se săvârşesc tămăduiri. De pildă, Domnul a arătat cum (se săvârşesc minunile) şi a spus că o vom face cu puterea Sa dumnezeiască. Şi vor fi semne ca acestea: vom pune mâinile pe bolnavi şi se vor tămădui. Acestea sunt întocmai cuvintele lui Dumnezeu.” Starețul Tadei de la Vitovnița, ”Pace și bucurie în Duhul Sfânt ” Facebook...

Read More

Când inima te doare …

”Când inima te doare, roagă-te neîncetat. Căci Dumnezeu este singurul care înțelege suferința ta. Roagă-te și nu deznădăjdui.” Părintele Stef Rot Facebook...

Read More