Fără categorie

Dragostea, bucuria, pacea … daruri dumnezeieşti

„Dragostea, bucuria, pacea – toate acestea sunt daruri dumnezeieşti, însuşiri dumnezeieşti. Ele pot săvârşi şi separat minuni. Dragostea uneşte toate laolaltă, pacea izvorăşte din om şi răspândeşte linişte, bucuria ridică povara de la sufletul omului. Când vine un suflet bucuros la unul întristat si îi aduce gânduri blânde şi paşnice, parcă dintr-o dată cel din urmă se înseninează. Aşadar, dragostea, pacea şi bucuria fac minuni şi luate în parte, dar împreună pot porunci tuturor făpturilor. Când sunt unite şi înrădăcinate în inimă, se face pace oriunde îşi îndreaptă un astfel de suflet gândurile, căci din el izvorăşte pace. Sfinţii Părinţi spun că poate să mute şi munţii. Se săvârşesc tămăduiri. De pildă, Domnul a arătat cum (se săvârşesc minunile) şi a spus că o vom face cu puterea Sa dumnezeiască. Şi vor fi semne ca acestea: vom pune mâinile pe bolnavi şi se vor tămădui. Acestea sunt întocmai cuvintele lui Dumnezeu.” Starețul Tadei de la Vitovnița, ”Pace și bucurie în Duhul Sfânt...

Read More

Când inima te doare …

”Când inima te doare, roagă-te neîncetat. Căci Dumnezeu este singurul care înțelege suferința ta. Roagă-te și nu deznădăjdui.” Părintele Stef...

Read More

Roagă-te și fă ce vrei

”Roagă-te și gândește-te la tot ce vrei și gândurile tale se vor curăța prin rugăciune… Roagă-te și fă ce vrei și faptele tale vor fi plăcute lui Dumnezeu, iar pentru tine folositoare și mântuitoare…” Părintele Stef...

Read More

Trăiește simplu

”Trăiește simplu. Nu fă rău nimănui. Nu invidia. Lasă ca îndoielile să treacă și nu căuta altele noi. Dăruiește viață frumosului. Acestea toate te vor aduce mai aproape de Dumnezeu… Nu te analiza. Nu te compara și nu te împărți. Mulțumește pentru tot ce ai. Bucură-te, pentru că bucuria creează minuni. Iubește-te, pentru că cei ce se iubesc pe sine, îi iubesc pe toți. Roagă-te când ești fericit …” Părintele Stef...

Read More

Despre îngeri și oameni

„Se povestește că doi îngeri erau într-o mică pauză. Ca să nu stea degeaba, s-au gândit să se joace. Primul zise: – Hai să ne jucăm de-a oamenii! Al doilea reacționă fericit: – Ce bine, ce bine!… Și ce să facem? – Uite… ne-am putea sui în copăceii alăturați, imaginându-ne că unul dintre copăcei este casa mea iar celălalt este casa ta. Eu o să te strig și o să te chem la mine să mă ajuți într-o problemă. Tu spui că nu vrei să vii, iar eu o să mă supăr. Ai înțeles? – Ce bine, ce bine, o să ne jucăm de-a oamenii!… După ce îngerii noștri s-au urcat în copăcei, primul l-a strigat pe al doilea: – Îngerașule, hai vino la mine să mă ajuți la ceva! – Bine, îngerașule, vin imediat, i-a răspuns celălalt. – Of, îngerașule, n-ai înțeles, spuse primul zâmbind. Ți-am zis că ne jucăm de-a oamenii. Deci, te chem, îți cer ajutorul, tu nu vii, iar eu mă supăr. E clar? – Acum am înțeles! După câteva clipe, primul înger strigă: – Îngerașuleee? – Da, îngerașule, vin imediat! – Of, tu chiar nu înțelegi? Ca să ne jucăm de-a oamenii tu tebuie să îmi spui că nu vii, ca eu să mă supăr… Doar așa ne putem juca de-a oamenii. – Bine, bine… – Hai să vedem. Ești pregătit? – Da. – Bineee… Îngerașuleeee? – Da. – Am nevoie de tine. Vino, te rog! Ajută-mă! – Nu vreau! – Bine, hai că vin...

Read More

Sfânta Liturghie – o joacă a copiilor în fața Părintelui ceresc, o viață de copil, unde totul e imagine, mireasmă, melodie și dans

„Oamenii încruntați și serioși, preocupați numai cu acumularea de informații exacte, înclinați să depisteze fisuri morale pretutindeni, și căutând cu asiduitate explicații pentru fiecare fenomen, vor avea întotdeauna probleme cu adaptarea la dumnezeiasca Liturghie. De ce ? Pentru că, în esența ei, Liturghia este o joacă a copiilor în fața Părintelui ceresc, aidoma Sophiei care se veselea și se desfăta fără încetare în fața Tatălui, dezmierdându-se pe rotundul pământului (cf. Prov. 8:20-21). Liturghia generează un impresionant univers ludic, unde fiecare inimă zâmbăreață este invitată să hoinărească, dilatându-se la infinit pentru a înghiți cât mai mult din șuvoaiele surâsului lui Dumnezeu. În Liturghie omul nu mai este preocupat de sine însuși; așa cum pruncul se joacă pentru a le capta atenția părinților, la fel și în biserică, privirea creștinului e ațintită spre Domnul, contemplându-i Shekinah, prezența maiestuoasă. Limbaj, gesturi, culori și veșminte, se împletesc pentru a forma spațiul unde cerul și pământul se suprapun, templul unei copilării stilizate metafizic sub ochii lui Dumnezeu. Da, Liturghia e un joc. Jocul sacru al fiilor Fiului, unde nu există constrângeri, ci libertate, frumusețe și bucurie sfântă înaintea Domnului. Ea este, până la urmă, o viață de copil, unde totul e imagine, mireasmă, melodie și dans.” Pr. Ioan...

Read More