„Hristos voiește să-L iubim fără această certitudine că-L deținem.

Fără asigurări. Voiește să te lase așa. În acest gol, în acest gol în care poți să faci cele mai frumoase zboruri, cele mai frumoase planuri în cerul dragostei Lui, în marea vieții, pe unduirile ei.

Dacă vei înțelege toate acestea, vei înțelege cât de prezent este Dumnezeu când simți că este absent.

Să știi că acele clipe în care este absent, în care nu-L simți, în care nu-L vezi, în care înțelegi că lipsește, sunt mai ales acele clipe în care cu puțin timp înainte ți-a dat pâinea Lui și doar ce începuseși să înțelegi, S-a făcut nevăzut.

El îți spune: „Voiesc să dobândești o altfel de legătură cu Mine. Dincolo de scheme, de culori, de viziuni, de vederi, de atingeri, de asigurări și certitudini; voiesc să simți în inima ta că Mă deții acolo”.

Pe Acela care tot vine și tot pleacă. Pe Acela care-și lasă amprenta Sa înlăuntrul nostru și nu știm exact unde este.

Și nu-L putem descrie altora apoi, dar ceilalți văd în ochii noștri ceva și înțeleg că Domnul a pășit prin sufletul nostru și a lăsat ceva. Iar aceasta lasă loc pentru o nouă înaintare. Pentru noi pași.”

Pr. Andreas Konanos

Facebook Comments