Cine este aceasta ca zorile de albă și curată ?
Este Împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată.
Stăpână Porfirogenetă și Doamnă a dimineții,
Logodnica Mângâietorului, Preschimbător al vieții,
spre tine noi alergăm, arși, mistuiți de dor !
Ia-ne și pe noi părtași ai Sfântului Munte Tabor,
Si fă-te și nouă, umbră și rouă,
Tu, adumbrirea de dar,
să-și afle și firea noastră înnoirea
dintru plămadă de har.
Ca să-ți strigăm cu toată făptura
într-o deplină închinăciune :
Bucură-te, Mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune !

(Din Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, alcătuire a Ieroschimonahului Daniil de la Rarău – mireanul Sandu Tudor, martir al temnițelor comuniste)

Facebook Comments