Scrii că te chinuie o tristeţe de neînvins şi inexplicabilă …

”Scrii că te chinuie o tristeţe de neînvins şi inexplicabilă. Trupeşte eşti sănătoasă, casa ţi-e plină, dar inima îţi e pustie. De fapt, inima ţi-este plină de întristare întunecată. Te duci, din obligaţie, la distracţii şi spectacole, dar asta îţi măreşte şi mai mult întristarea. Păzeşte-te bine, aceasta este o boală primejdioasă a sufletului. Ea poate să omoare sufletul cu totul. Biserica priveşte o asemenea întristare ca pe un păcat de moarte ‒ fiindcă, potrivit spuselor apostolului, sunt două feluri de întristare: o întristare după Dumnezeu, care aduce pocăinţă spre mântuire, şi întristarea acestei lumi, care aduce moarte. La tine este ‒ e limpede ‒ al doilea fel de întristare. Întristarea după Dumnezeu vine asupra omului când acesta îşi aduce aminte de păcatele sale, şi se căieşte, şi strigă către Dumnezeu. Sau când cineva se întristează pentru păcatele altor oameni. Sau când cineva are râvnă pentru credinţa lui Dumnezeu, şi vede cu întristare cum oamenii cad de la credinţă. Dumnezeu întoarce această întristare în bucurie. Aşa cum îi descrie Pavel pe apostoli şi pe toate adevăratele slugi ale lui Hristos, spunând că sunt ca nişte întristaţi, dar care deopotrivă se veselesc. Se veselesc, fiindcă simt puterea şi apropierea lui Dumnezeu. Şi primesc mângâiere de la Dumnezeu. Aşa grăieşte şi Psalmistul: adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am veselit. Întristarea sfinţilor seamănă cu nişte nori prin care străluceşte soarele mângâierii – iar întristarea ta seamănă cu o eclipsă de soare. Trebuie să fi avut multe ticăloşii şi păcate mai mărunte, pe care le-ai privit ca fiind lipsite de însemnătate, şi nu le-ai mărturisit şi pocăit. Ca un păienjeniş vechi, ele s-au îndesit în jurul sufletului tău, şi s-au făcut ca un cuib pentru marea întristare pe care puterea cea rea drăcească o întreţine cu răutăcioasă bucurie în tine. Drept aceea, cercetează-ţi întreaga viaţă, fă-ţi un examen necruţător, şi mărturiseşte totul la spovedanie. Prin spovedanie vei curăţa şi aerisi casa sufletului tău. Şi va intra în tine aerul proaspăt şi sănătos de la Duhul lui Dumnezeu. După aceea, începe să faci cu vitejie tot ce este bine. Începe, să zicem, cu milostenia în numele lui Hristos. Adu-ţi aminte: în numele lui Hristos. Hristos va vedea şi va simţi asta, şi degrabă îţi va dărui bucurie, îţi va dărui bucurie negrăită, bucurie pe care numai El o dă şi pe care nicio mâhnire ori chin ori putere drăcească nu o poate întuneca. Citeşte Psaltirea. Aceasta este cartea pentru sufletele întristate, cartea mângâierii. Domnul să te bucure în curând !” Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi ‒ scrisori misionare, Editura Sofia, Bucureşti, 2002 Facebook...

Read More

Suferinţa poate naşte o viață autentică și sinceră sieși

”Cam în urmă cu un an, într-o călătorie cu trenul, am avut o discuţie lungă cu un tânăr american. Mă întâlnise, aparent, din întâmplare (desigur, în viaţa nu există întâmplare) şi mi-a spus că învaţă limba rusă. Era un căutător în domeniul religiei, care fusese în tot felul de aşa-zise grupări creştine, dar care, negăsind altceva decât ipocrizie şi falsitate, fusese gata să renunţe cu totul la religie. Atunci însă a auzit că poporul rus suferea pentru credinţă. Acolo unde este suferinţă, s-a gândit el, poate că există ceva autentic şi nu falsitatea pe care o avem noi în America. Aşa că studia limba rusă cu scopul de a se duce în Rusia, unde spera să întâlnească oameni cu adevărat creştini. Ca preot ortodox rus ce eram, am fost impresionat să aud acest lucru, căci el nu văzuse niciodată un preot ortodox şi nici nu participase la vreo slujbă ortodoxă. Am discutat îndelung despre religie şi am văzut că părerea lui era destul de corectă: suferinţa poate naşte ceva sincer, în timp ce viaţa noastră blândă poate să genereze foarte uşor falsitate.”   Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, Editura Sophia, București Facebook...

Read More

Despre bucurie …

”Atunci când trăim în harul lui Dumnezeu, vom descoperi bucurie nesfârșită și entuziasm în cele mai mărunte și obișnuite lucruri. Acesta este un har al milei lui Dumnezeu, care ne dă posibilitatea să iubim fiecare moment al fiecărei zile.” Facebook...

Read More